top of page
Sở hữu quốc tịch Grenada thông qua đầu tư

Grenada
Sở Hữu Quốc Tịch Thông Qua Đầu Tư 

Chương Trình Đầu Tư Lấy Quốc Tịch Grenada

Để có được sổ hộ chiếu thứ hai thông qua Chương trình đầu tư lấy quốc tịch Grenada, người nộp đơn có thể chọn đóng góp cho nền kinh tế của đất nước này hoặc đầu tư vào các dự án bất động sản do chính phủ chỉ định.

Đây là chương trình đầu tư cấp quốc tịch Caribe duy nhất có Hiệp ước Thị thực Nhà đầu tư E-2 với Hoa Kỳ, hiệp ước này đủ điều kiện để công dân của họ được cấp thị thực không theo dạng di dân.

Chương trình đầu tư lấy quốc tịch Grenada

Thời gian xử lí hồ sơ

7-11 tháng

Yêu cầu cư trú

Không có yêu cầu cư trú

Visa tự do đến

136 quốc gia và vùng lãnh thổ

Thuế

Không đánh thuế thu nhập toàn cầu hoặc thuế thừa kế

Xếp hạng hộ chiếu

Hạng 30 thế giới

Thời gian

Chương trình ra mắt năm 2013

Các gói đầu tư sở hữu quốc tịch Grenada

Các Gói Đầu Tư

Để có được quyền công dân ở Grenada, bạn có thể chọn một trong hai gói đầu tư sau:

 

1. Khoản đóng góp không hoàn lại cho Quỹ Chuyển đổi Quốc gia (NTF) của chính phủ, tối thiểu 150.000 USD.

 

2. Đầu tư 220.000 USD vào bất động sản được chính phủ phê duyệt trước và được hoàn lại 82.000 USD sau đó.

Các Lợi Ích

Có thể bao gồm vợ/chồng, con cái, anh chị em, cha mẹ và ông bà trong hồ sơ.

Các lợi ích khi sở hữu quốc tịch Grenada
bottom of page