top of page
Image by Arul Kumaran

Singapore
Văn phòng Gia đình

Chương Trình Văn phòng Gia đình

Ngày càng có nhiều gia đình có nhu cầu thành lập văn phòng gia đình như một phương tiện để tích lũy tài sản và thừa kế. Khi các gia đình đang chuyển sang thế hệ tiếp theo, họ tìm kiếm điểm đến có thể phục vụ tốt nhất cho lợi ích của họ trong việc thực hiện cấu trúc đơn giản, tuân thủ, khả thi và hiệu quả về thuế trên toàn thế giới. Theo nghĩa này, Singapore được ưu tiên lựa chọn.

Image by Isaac Matthew

Thời gian xử lý hồ sơ

9-12 tháng

Yêu cầu cư trú

Không yêu cầu cư trú

Visa tự do đến

192 quốc gia và vùng lãnh thổ

Thuế

Không đánh thuế đối với lãi vốn hoặc cổ tức của cổ đông

Xếp hạng hộ chiếu

Hạng 2 thế giới

Thời gian

Chương trình ra mắt năm 2004

Image by Swapnil Bapat

Các Yêu Cầu

Để đăng ký Chương trình Văn Phòng Gia Đình Singapore, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Khoản đầu tư tối thiểu là SGD 10 triệu và cam kết quản lý tài sản lên tới SGD 20 triệu trong vòng hai năm. Quá trình tích lũy vốn và nguồn vốn cần được giải thích rõ ràng. 10% tổng vốn đầu tư được quản lý trong mỗi cấu trúc văn phòng gia đình nên được đầu tư trong nước tại Singapore.


2. Chi tiêu kinh doanh hàng năm (bao gồm tiền lương, tiền thuê nhà, phí kiểm toán và sổ sách kế toán hàng năm, phí kế toán, phí bảo trì cấu trúc, v.v.) của quỹ đạt SGD 200,000.


3. Mỗi cơ cấu tổ chức văn phòng gia đình cần có ít nhất 2 người quản lý tài sản, có thể là thành viên gia đình có khả năng quản lý vốn. Các nhà quản lý văn phòng gia đình có thể đăng ký Chương trình EP để đến Singapore.


4. Đối với những người quản lý văn phòng gia đình đăng ký Chương trình EP, người nộp đơn phải i) không có tiền án hoặc các biên bản vi phạm không mong muốn khác, ii) không phải là người tham gia chính trị (đang phục vụ hoặc giao thiệp), và iii) không phải là công dân của Hoa Kỳ hoặc Canada.

Các Lợi Ích

1. Bằng cách thiết lập cấu trúc văn phòng gia đình tại Singapore và quản lý khoản đầu tư từ 10 SGD triệu, các gia đình khá giả có thể tận hưởng thế hệ kế thừa vô tư.


2. Việc sắp xếp đơn giản thành lập hai cơ cấu văn phòng gia đình đủ điều kiện được miễn thuế.


3. Mỗi cấu trúc văn phòng gia đình cung cấp khả năng tham gia ít nhất hai Chương trình EP, đây là con đường khả thi để trở thành thường trú nhân Singapore và cuối cùng là quốc tịch.

Image by Kelvin Zyteng
bottom of page