top of page
Image by Evgeny Tchebotarev

Hoa Kỳ
Visa EB-1A

Các Yêu Cầu

Đội ngũ luật sư và nhân viên xử lý hồ sơ chuyên nghiệp của Globevisa đã tổng kết 10 điểm để đảm bảo tỷ lệ thành công. Đối với những khách hàng thành công của chúng tôi, về cơ bản họ đã đáp ứng được bất kỳ 3 trong số 10 mục sau đây trong lĩnh vực nghề nghiệp của họ.

1. Có ít nhất 2 giải thưởng cá nhân hoặc giải thưởng xuất sắc cấp quốc gia hoặc quốc tế.

2. Có ít nhất 2 thành viên hiệp hội trong nước hoặc quốc tế.

3. Ít nhất 2 tài liệu được xuất bản riêng lẻ bởi các ấn phẩm hoặc phương tiện truyền thông lớn trong nước hoặc quốc tế.

4. Có ít nhất 2 kinh nghiệm làm phản biện hoặc giám khảo hoặc khách mời phát biểu tại các ấn phẩm hoặc sự kiện, hội nghị trong nước và quốc tế.

5. Ít nhất 2 đóng góp gốc cho lĩnh vực này, chẳng hạn như bằng sáng chế được áp dụng, tiêu chuẩn ngành đã thực hiện, dự án nghiên cứu đã hoàn thành.

6. Có ít nhất 5 ấn phẩm về các bài báo hoặc sách liên quan đến lĩnh vực này, trên 100 lần trích dẫn.

7. Có ít nhất 2 cuộc triển lãm, trưng bày trong nước hoặc quốc tế.

8. Giữ vai trò lãnh đạo hoặc quan trọng trong các tổ chức nổi tiếng.

9. Có thu nhập hàng năm ít nhất USD 150,000 từ nghề nghiệp.

10. Thành công về mặt thương mại trong ngành nghệ thuật biểu diễn với doanh thu bán vé trên USD 150,000.

Image by Square Lab

Thời gian xử lý hồ sơ

1- 2 năm

Yêu cầu cư trú

Không yêu cầu cư trú

Visa tự do đến

186 nước & vùng lãnh thổ

Thuê

Theo chính sách thuế của Hoa Kỳ

Xếp hạng hộ chiếu

Hạng 7 thế giới

Thời gian

Chương trình ra mắt năm 1990

Image by Nirmal Rajendharkumar

Chương Trình EB-1A

EB-1 là một loại ưu tiên cho thường trú nhân dựa trên việc làm của Hoa Kỳ. Nó nhằm mục đích thu hút những người xuất sắc từ mọi tầng lớp xã hội đến với nước này. Chương trình này phổ biến do số lượng hạn ngạch lớn và thời gian xử lý ngắn. Hơn nữa, không có yêu cầu về nghề nghiệp, trình độ tiếng Anh, độ tuổi hay trình độ học vấn. Vì các thành viên gia đình có thể được đưa vào đơn đăng ký, cả gia đình có thể nhận được Thẻ xanh sau khi đăng ký thành công.

Các Lợi Ích

1. Một trong những con đường nhanh nhất để có được thường trú tại Hoa Kỳ với thời gian xử lý ngắn, quá trình xử lý đặc biệt có thể chỉ tốn 15 ngày.

2. Không yêu cầu đầu tư hay thời gian lưu trú tại Mỹ sau khi nộp đơn.

3. Đương đơn có thể mang theo những người phụ thuộc đủ điều kiện sang Mỹ, bao gồm vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi.

Image by Mathias Arlund
bottom of page