top of page
Image by Arul Kumaran

Singapore Family Office EP

Chương Trình Singapore Family Office EP

Chương trình Singapore Family Office Employment Pass (EP) là chương trình cung cấp giấy phép lao động dành cho các cá nhân muốn thành lập và quản lý văn phòng gia đình (family office) tại Singapore. Văn phòng gia đình là một đơn vị tư nhân được thiết lập để quản lý tài sản và các công việc tài chính của một gia đình giàu có.

Chương trình nhằm thu hút các gia đình giàu có đến Singapore để thành lập văn phòng gia đình, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành quản lý tài sản và các dịch vụ tài chính liên quan tại Singapore.

Image by Isaac Matthew

Thời gian xử lý hồ sơ

9-12 tháng

Visa tự do đến

193 quốc gia và vùng lãnh thổ

Xếp hạng hộ chiếu

Hạng 1 thế giới

Yêu cầu cư trú

Không yêu cầu cư trú

Thuế

Không đánh thuế đối với lãi vốn hoặc cổ tức của cổ đông

Thời gian

Chương trình ra mắt năm 2004

Image by Swapnil Bapat

Các Yêu Cầu

Để đăng ký Chương trình Văn Phòng Gia Đình Singapore, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Khoản đầu tư tối thiểu là SGD 10 triệu và cam kết quản lý tài sản lên tới SGD 20 triệu trong vòng hai năm. Quá trình tích lũy vốn và nguồn vốn cần được giải thích rõ ràng. 10% tổng vốn đầu tư được quản lý trong mỗi cấu trúc văn phòng gia đình nên được đầu tư trong nước tại Singapore.


2. Chi tiêu kinh doanh hàng năm (bao gồm tiền lương, tiền thuê nhà, phí kiểm toán và sổ sách kế toán hàng năm, phí kế toán, phí bảo trì cấu trúc, v.v.) của quỹ đạt SGD 200,000.


3. Mỗi cơ cấu tổ chức văn phòng gia đình cần có ít nhất 2 người quản lý tài sản, có thể là thành viên gia đình có khả năng quản lý vốn. Các nhà quản lý văn phòng gia đình có thể đăng ký Chương trình EP để đến Singapore.


4. Đối với những người quản lý văn phòng gia đình đăng ký Chương trình EP, người nộp đơn phải i) không có tiền án hoặc các biên bản vi phạm không mong muốn khác, ii) không phải là người tham gia chính trị (đang phục vụ hoặc giao thiệp), và iii) không phải là công dân của Hoa Kỳ hoặc Canada.

Các Lợi Ích

  • Bằng cách thiết lập một cấu trúc văn phòng gia đình tại Singapore và quản lý đầu tư từ 5 triệu SGD trở lên, các gia đình giàu có có thể đảm bảo việc chuyển giao tài sản suôn sẻ qua các thế hệ.

  • Chỉ cần thiết lập đơn giản HAI cấu trúc văn phòng gia đình, bạn đã đủ điều kiện để được miễn thuế.

  • Cấu trúc văn phòng gia đình cung cấp quyền truy cập ít nhất hai Employment Pass (EP), là con đường khả thi để hướng tới thường trú nhân Singapore và cuối cùng là quốc tịch.

Image by Kelvin Zyteng

Contact us:

HNT_4183_edited.jpg
bottom of page