top of page
Image by Zhu Hongzhi

Singapore EP

Các Yêu Cầu

Trong suốt nhiều năm hoạt động, Globevisa đã thiết lập tiêu chuẩn riêng của chúng tôi để đảm bảo tỷ lệ thành công cao. Đối với đơn xin chương trình Singapore EP, chúng tôi tóm tắt các điều kiện quan trọng của các khách hàng thành công của chúng tôi thành các điểm sau:

1. Đối với công ty mẹ: công ty mẹ này phải được thành lập ít nhất 06 năm và doanh thu trong năm qua phải từ SGD 1,600,000 trở lên;

2a. Đối với người nộp đơn: đương sự phải là Cổ đông hoặc Giám đốc điều hành có ít nhất ba năm kinh nghiệm quản lý trong công ty mẹ đủ điều kiện này.

2b. Người nộp đơn phải có bằng tốt nghiệp hoặc trở lên với trình độ học vấn. Nếu người nộp đơn không thể cung cấp bằng chứng về kinh nghiệm học tập, họ sẽ phải chứng minh những thành tích đặc biệt về kinh nghiệm đầu tư và kinh doanh.

Image by Zhu Hongzhi

Thời gian xử lý hồ sơ

4-11 tháng

Visa tự do đến

192 quốc gia và vùng lãnh thổ

Xếp hạng hộ chiếu

Hạng 2 thế giới

Yêu cầu cư trú

Không yêu cầu cư trú

Thuế

Không đánh thuế đối với lãi vốn hoặc cổ tức của cổ đông

Thời gian

Chương trình ra mắt năm 2004

Image by Meriç Dağlı

Singapore EP

Singapore là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các tài năng quốc tế hiện nay. Đối với người nước ngoài cư trú và làm việc hợp pháp tại Singapore, quốc gia này cung cấp nhiều loại giấy phép/thẻ lao động khác nhau để phù hợp với lực lượng lao động đa dạng. Sự khó khăn trong việc chọn đúng loại thẻ có thể là một vấn đề đối với người nộp đơn. Do đó, Globevisa sẽ đánh giá bối cảnh tổng thể của khách hàng để hiểu được giấy thông hành công việc nào phù hợp với họ nhất.

Các Lợi Ích

1. Yêu cầu linh hoạt đối với ứng viên: Ứng viên được đánh giá một cách toàn diện. Cách tiếp cận hướng tới con người này được phản ánh trong nhiều khía cạnh ở Singapore.

2. Ngưỡng đầu tư thấp: So với EntrePass và Chương Trình Nhà Đầu Tư Toàn Cầu (Global Investor Program), việc chọn Chương trình EP sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Chính sách hoàn tiền của Globevisa cũng có lợi cho khách hàng của chúng tôi.

3. Thời gian xử lý nhanh: Thời gian đăng ký Chương trình EP chỉ mất khoảng 3 tháng.

Image by Shawnn Tan
bottom of page