top of page

Bản quyền và Miễn trừ trách nhiệm

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của Globevisa Việt Nam!

Trước khi tiếp tục truy cập vào website của chúng tôi, bạn vui lòng đọc kỹ những quy định dưới đây. Các quy định này có thể được thay đổi, cập nhật bất cứ lúc nào; do đó, bạn vui lòng truy cập website thường xuyên để có được thông tin mới nhất.
 

1. Bản quyền và thương hiệu:

Mọi thông tin và hình ảnh trên website này đều thuộc quyền sở hữu của Globevisa Việt Nam. Mọi hình thức sao chép, sử dụng hay phát tán những thông tin này đều không được phép, trừ khi được Globevisa Việt Nam đồng ý trước bằng văn bản.
 

2. Miễn trừ trách nhiệm:

Thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin trên trang web là chính xác tại thời điểm công bố. Tất cả những thông tin cung cấp trên website này đều là thông tin "hiện có" và chỉ mang tính tham khảo, và không có bất kỳ sự đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác hoặc đúng hạn của những thông tin này. Ngoài ra, nội dung và hình ảnh cung cấp trên website này sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không cần thông báo trước.

Globevisa Việt Nam không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả... do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hacker, hành vi phá hoại, ác ý... xảy ra trên website này cũng như các website liên kết của Globevisa Việt Nam.

bottom of page