top of page

Chính sách bảo mật

Thu thập thông tin cá nhân: Globevisa cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng TikTok. Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ và đáp ứng yêu cầu của người dùng. Mọi thông tin cá nhân sẽ được xử lý theo quy định pháp luật và chỉ được tiết lộ khi có yêu cầu hợp pháp từ phía TikTok.

 

Bảo mật dữ liệu: Globevisa đảm bảo các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng TikTok khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không đúng. Chúng tôi áp dụng các công nghệ và quy trình bảo vệ dữ liệu tiên tiến để đảm bảo an ninh thông tin.

 

Chia sẻ thông tin: Globevisa không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng TikTok với bên thứ ba trái phép hoặc không có sự đồng ý. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ được yêu cầu bởi người dùng hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp luật.

 

Quyền riêng tư: Globevisa tôn trọng quyền riêng tư của người dùng TikTok. Chúng tôi cung cấp các cài đặt và tùy chọn riêng tư cho người dùng để kiểm soát việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân.

 

Điều chỉnh và tuân thủ: Globevisa tuân thủ các quy định bảo mật và quyền riêng tư áp dụng trong phạm vi pháp luật liên quan. Chúng tôi duy trì và nâng cấp chính sách bảo mật để đảm bảo tuân thủ tốt nhất. Globevisa cam kết duy trì tính minh bạch và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng TikTok theo các quy định pháp luật và yêu cầu của TikTok.

 

Theo dõi và phân tích: Globevisa có thể sử dụng các công cụ và công nghệ theo dõi và phân tích để thu thập thông tin không định danh về việc sử dụng TikTok và cải thiện trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, các thông tin này chỉ được sử dụng với mục đích thống kê và phân tích tổng quát, và không liên kết trực tiếp với thông tin cá nhân cụ thể.

 

Quảng cáo và Marketing: Globevisa có thể sử dụng thông tin không định danh thu thập được từ người dùng TikTok để cung cấp quảng cáo và nội dung tiếp thị phù hợp với sở thích và sự quan tâm cá nhân. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và nguyên tắc về quảng cáo trực tuyến và tiếp thị trực tuyến, bao gồm cung cấp tùy chọn hủy đăng ký.

 

Liên kết bên thứ ba: Trong một số trường hợp, TikTok có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ này. Chúng tôi khuyến nghị người dùng đọc và hiểu chính sách bảo mật của từng trang web hoặc dịch vụ trước khi cung cấp thông tin cá nhân.

 

Thay đổi chính sách: Globevisa có quyền điều chỉnh và cập nhật chính sách bảo mật này theo nhu cầu và yêu cầu của TikTok hoặc sự thay đổi trong quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện và tiếp tục tuân thủ các quy định bảo mật áp dụng.

 

Chính sách bảo mật của Globevisa đối với TikTok được thiết lập để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của người dùng được bảo vệ và sử dụng đúng mục đích. Chúng tôi cam kết tuân thủ tốt nhất các quy định bảo mật và quyền riêng tư áp dụng trong lĩnh vực này.

bottom of page