top of page
Image by Heidi Kaden

Hoa Kỳ
Visa Nhà Đầu Tư Theo Hiệp Ước E2 

Visa Nhà Đầu Tư Theo Hiệp Ước E2

Image by rigel

Thời gian xử lý hồ sơ

4- 6 tháng

Yêu cầu cư trú

Không yêu cầu cư trú

Visa tự do đến

186 nước & vùng lãnh thổ 

Thuế

Theo chính sách thuế của Hoa Kỳ

Xếp hạng hộ chiếu

Hạng 7 thế giới

Thời gian

Chương trình ra mắt từ năm 1815

Image by Nirmal Rajendharkumar

Các Yêu Cầu

Để đăng ký Visa E2 của Hoa Kỳ, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Người nộp đơn phải là công dân của một quốc gia hiệp ước.

 

2. Người nộp đơn phải đã đầu tư, hoặc đang tích cực trong quá trình đầu tư, một số vốn đáng kể vào một doanh nghiệp chân chính ở Hoa Kỳ.

 

3. Người nộp đơn phải có ít nhất 50% quyền sở hữu doanh nghiệp hoặc thể hiện quyền kiểm soát hoạt động đối với doanh nghiệp, bằng cách đảm nhận vị trí quản lý hoặc thiết bị khác của công ty.

 

4. Người nộp đơn phải cung cấp được giấy xác nhận không có tiền án tiền sự.

5. Đương đơn không có hồ sơ bị từ chối thị thực không định cư Hoa Kỳ.

Các Lợi Ích

1. Người có thị thực E2 không tự động trở thành cư dân đóng thuế của Hoa Kỳ, chỉ thu nhập được tạo ra ở Hoa Kỳ mới phải chịu thuế đối với những người không phải là cư dân đóng thuế của Hoa Kỳ.

 

2. Không có yêu cầu đầu tư cố định để xin thị thực E2, tổng chi phí tương đối thấp so với thị thực EB-5. 

Image by Patrick Tomasso
bottom of page