top of page

Chính sách Cookie

Giới thiệu

Vui lòng đọc kỹ chính sách sau để hiểu cách thức và lý do trang web này sử dụng địa chỉ giao thức internet của bạn (sau đây gọi là “Địa chỉ IP”) và cookie. Bạn phải đồng ý rõ ràng để truy cập và duyệt trang web https://www.globevisa.vn. (“Trang web”). Nếu bạn không chấp nhận các quy định của Chính sách Cookie này, bạn phải thoát khỏi Trang web.

Ngày cập nhật: 11/2022

(sau đây gọi là “Chính sách Cookie”)

Globevisa Group (“Chúng tôi”, “Chúng tôi” “Của chúng tôi” hoặc “Globevisa”) thu thập hai loại thông tin về bạn do bạn sử dụng Trang web: (i) thông tin cá nhân, bao gồm tên và địa chỉ email của bạn và (ii ) thông tin tổng hợp, thông tin này được tạo ra từ các thông lệ mà Chúng tôi áp dụng liên quan đến Cookie và Địa chỉ IP của người dùng.

Các thông lệ của chúng tôi liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân đó được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Tương ứng, các thông lệ mà Chúng tôi áp dụng liên quan đến việc tạo thông tin tổng hợp (như đã đề cập ở trên) được mô tả ở đây trong Chính sách Cookie của Chúng tôi. Để có thể duyệt và sử dụng Trang web, cũng như nền tảng trực tuyến mà bạn, người dùng, được kết nối bằng Trang web, bạn phải đồng ý rõ ràng với các thông lệ được nêu ở đây.

Phần 1: Địa chỉ IP

Điều gì xảy ra khi bạn truy cập trang web?

Mỗi khi bạn kết nối với internet hoặc nếu bạn sử dụng kết nối luôn bật, chẳng hạn như băng thông rộng hoặc ADSL, khi bạn khởi động hoặc khởi động lại máy tính của mình, bạn sẽ tự động được gán một số nhận dạng duy nhất được gọi là Địa chỉ IP. Địa chỉ IP này, chứa thông tin liên quan đến vị trí máy tính của bạn trên internet (quốc gia gốc của bạn) và tên nhà cung cấp dịch vụ internet (“ISP”) của bạn, được Trang web của chúng tôi tự động ghi lại.

Địa chỉ IP là gì?

Khi bạn bắt đầu phiên truy cập internet lần đầu tiên (tức là máy tính của bạn được kết nối với internet), máy tính của bạn sẽ tự động được gán một số duy nhất (thường ở vùng 9 hoặc 10 số thập phân), được gọi là Địa chỉ IP. Đây là địa chỉ duy nhất của máy tính của bạn trên internet. Nếu không có Địa chỉ IP như vậy, các trang web sẽ không thể cung cấp nội dung của chúng cho bạn vì chúng sẽ không thể tìm thấy máy tính của bạn trên internet. Vì mỗi khi bạn ngắt kết nối và kết nối lại với internet, một Địa chỉ IP mới sẽ tự động được gán cho máy tính của bạn, Địa chỉ IP vốn không có khả năng xác định bạn là một cá nhân (ít nhất là tự chúng).

Tuy nhiên, Địa chỉ IP chứa thông tin liên quan đến vị trí máy tính của bạn trên internet (quốc gia của bạn) và tên ISP của bạn.

Chúng tôi thu thập Địa chỉ IP của bạn như thế nào?

Mỗi khi bạn truy cập một trang trên Trang web của chúng tôi, máy tính của bạn sẽ gửi một thông báo đến Trang web của chúng tôi để yêu cầu cung cấp nội dung. Thông báo này được gửi bởi máy tính của bạn cũng kèm theo Địa chỉ IP của bạn dưới dạng “địa chỉ trả lại” để Trang web có thể tìm thấy máy tính của bạn để gửi nội dung được yêu cầu. Máy chủ web của chúng tôi tự động ghi lại tất cả các tin nhắn này.

Chúng tôi làm gì với Địa chỉ IP của bạn?

Khi Chúng tôi ghi lại Địa chỉ IP của bạn, dữ liệu được thu thập sẽ được nhóm lại với các Địa chỉ IP được ghi lại khác để cung cấp cho Chúng tôi số liệu thống kê về vị trí địa lý của những người truy cập Trang web của chúng tôi, thời gian họ ở lại Trang web của chúng tôi, những trang được xem nhiều nhất trang và vì các lý do thống kê khác.

Chúng tôi tự động thu thập địa chỉ IP của bạn và lưu trữ nó trong tệp nhật ký. Các tệp này cũng chứa thông tin liên quan đến loại trình duyệt, ISP, hệ điều hành, dấu ngày/giờ, dữ liệu luồng nhấp chuột và các tệp được xem trên Trang web của chúng tôi. Việc thu thập loại thông tin này cho phép Chúng tôi tạo thông tin tổng hợp cho các mục đích của Trang web của Chúng tôi, bao gồm các xu hướng và hoạt động trực tuyến tổng thể của người dùng (chẳng hạn như số lượng khách truy cập duy nhất, các trang truy cập thường xuyên nhất hoặc cụm từ tìm kiếm được nhập). Nó cũng cho phép Chúng tôi quản trị Trang web của mình, chẩn đoán bất kỳ sự cố máy chủ tiềm ẩn nào, phân tích xu hướng và số liệu thống kê của khách truy cập và thường yêu cầu Chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm internet tốt hơn. Địa chỉ IP không được lưu trữ lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích đã nêu ở trên.

Phần 2: Cookies

Thông tin về việc sử dụng cookie của chúng tôi

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác trên Trang web của chúng tôi. Chúng cho phép Chúng tôi phân tích các xu hướng và quản lý Trang web để giúp Chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi bạn duyệt Trang web của chúng tôi và đồng thời cải thiện Trang web.

Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và số mà Chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng máy tính của bạn nếu bạn đồng ý. Cookie chứa thông tin được chuyển đến ổ cứng máy tính của bạn. Một cookie, cho phép trang web ghi nhớ những người dùng đã truy cập. Không có cookie, mỗi khi bạn mở một trang web mới, máy chủ lưu trữ trang đó sẽ coi bạn như một khách truy cập hoàn toàn mới. Cookie cho phép Chúng tôi ghi nhớ các tùy chọn tùy chỉnh của bạn, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ của bạn và cho phép bạn hoàn thành các tác vụ mà không cần phải nhập lại thông tin của mình khi duyệt để giúp việc duyệt trên Trang web của chúng tôi dễ dàng hơn.

Chúng tôi sử dụng các cookie sau:

  • Các cookie cực kỳ cần thiết: Đây là những cookie cần thiết để Trang web có hiệu suất tối ưu.

  • Cookie tùy chỉnh nội dung: Cookie lưu trữ vị trí quốc gia của bạn được sử dụng cho một số tính năng nhất định được cung cấp trong Trang web. Điều này giúp Chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của Trang web, chẳng hạn như bằng cách đảm bảo rằng người dùng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm một cách dễ dàng.

  • Cookie theo dõi: Cookie được sử dụng cho mục đích theo dõi chiến dịch tiếp thị. Những cookie này ghi lại lượt truy cập của bạn vào Trang web, các trang bạn đã truy cập và các liên kết bạn đã theo dõi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để làm cho Trang web và quảng cáo hiển thị trên đó phù hợp hơn với sở thích của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba cho mục đích này.

  • Cookie của bên thứ ba: Những cookie này cho phép Trang web của chúng tôi tương tác với các trang web khác nhau có thể cung cấp thông tin hữu ích. Các trang web này có thể truy cập được từ phần Liên kết của Trang web.

bottom of page