top of page

​Sở Hữu Quốc Tịch Thông Qua Đầu Tư

Các chương trình này cho phép những cá nhân thành đạt có được quốc tịch thứ hai, giúp họ và gia đình di chuyển và sinh sống ở nhiều quốc gia khắp thế giới.

Sở hữu quốc tịch thông qua đầu tư

Liên hệ

liên hệ ngay với đội ngũ globevisa để được tư vấn miễn phí
bottom of page