top of page
Sở hữu quốc tịch Saint Kitts thông qua đầu tư

St.Kitts & Nevis
Sở Hữu Quốc Tịch Thông Qua Đầu Tư 

Sở Hữu Quốc Tịch Thông Qua Đầu Tư

Đất nước St.Kitts & Nevis có nền văn hóa đa dạng với những dấu ấn ảnh hưởng từ châu Phi, Anh, Caribe và Pháp. Đây là một địa điểm hấp dẫn để sở hữu ngôi nhà thứ hai ở vùng Caribe, tận hưởng các tuyến đường hàng không thuận tiện đến Châu Âu và Bắc Mỹ.

Chính phủ St. Kitts và Nevis cấp quốc tịch cho những nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới thông qua chương trình Đầu tư cấp quốc tịch - đóng góp trực tiếp cho một tiểu bang như một cách thức để có thêm điều kiện phát triển cho toàn bộ quốc gia.

Chính phủ St. Kitts và Nevis cấp quốc tịch cho những nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới

Thời gian xử lí hồ sơ

4-6 tháng

Yêu cầu cư trú

Không có yêu cầu cư trú

Visa tự do đến

145 quốc gia và vùng lãnh thổ

Thuế

Không đánh thuế thu nhập toàn cầu hoặc thuế thừa kế

Xếp hạng hộ chiếu

Hạng 22 thế giới

Thời gian

Chương trình quốc tịch ra đời năm 1984

Các gói đầu tư để sở hữu quốc tịch St. Kitts và Nevis

Các Gói Đầu Tư

Để có được quyền công dân ở St.Kitts và Nevis, bạn có thể đóng góp 250.000 USD vào Quỹ Tăng trưởng Bền vững.

​(Chi phí trên áp dụng cho 1 người)

Đăng ký tư vấn chuyên sâu đầu tư quốc tịch cùng Globevisa

Cảm ơn bạn!

St.kitt

Các Lợi Ích

Có thể bao gồm vợ / chồng, con cái, anh chị em, cha mẹ và ông bà trong hồ sơ.

Sở hữu 2 quốc tịch song song.

Được hưởng một số quyền lợi tại Vương quốc Anh và các quốc gia thành viên Khối thịnh vượng chung

Các lợi ích khi sở hữu quốc tịch St. Kitts và Nevis
bottom of page