top of page
Image by Sean Kuriyan

Ireland
Chương trình nhập cư dành cho Nhà đầu tư
(tạm ngưng)

Chương trình nhập cư dành cho Nhà đầu tư

Ireland là quốc gia có phong cảnh ngoạn mục và truyền thống văn hóa đặc sắc. Đây là một đất nước có công nghệ tiên tiến với nền kinh tế phát triển mạnh.

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư Ireland được thành lập để cho phép các cá nhân và gia đình thành đạt từ bên ngoài Liên minh Châu Âu có được quyền cư trú tại Ireland thông qua đầu tư.

Image by Paul Costello

Thời gian xử lý hồ sơ

9-12 tháng

Thời hạn cư trú 

Không yêu cầu

Visa đi được

183 nước và vùng lãnh thổ

Thuế

Thuế suất thấp

Thứ hạng hộ chiếu

Hạng 3 thế giới

Thời gian

Chương trình thành lập năm 2012

Image by Laura Danova

Các lựa chọn đầu tư

Để có được quyền cư trú tại Ireland, bạn cần đáp ứng các yêu cầu đầu tư sau:

1. Tài sản chung của hai vợ chồng lên tới 2 triệu euro.

2. Quyên góp 500.000 € cho các tổ chức từ thiện được Văn phòng Nhập cư Ireland phê duyệt.

Các lợi ích

Có thể bao gồm vợ / chồng và con cái trong chương trình.

Đủ điều kiện nhập quốc tịch sau 5 năm cư trú.

Tự do di chuyển đến các quốc gia thành viên Khối thịnh vượng chung khác.

Image by Tommy Kwak
bottom of page