top of page
Image by Sascha Bosshard

Dubai
Start-up Visa

Chương trình Dubai Start-up Visa là gì?

Visa Start-up Dubai là một chương trình cho phép người nộp đơn xin giấy phép cư trú tại UAE thông qua hoạt động kinh doanh. Sau khi thành lập công ty ở Dubai, họ có thể nộp đơn xin thị thực làm việc hai năm cho tối đa ba người (1 chủ lao động và 2 nhân viên).

Globevisa cung cấp dịch vụ xin thị thực cho chủ lao động và nhân viên, bao gồm tư vấn và hỗ trợ toàn diện, chuyên nghiệp trong việc chuẩn bị và nộp đơn cho các cơ quan chính phủ Dubai liên quan để có được Visa Khởi nghiệp Dubai.

Trong vòng 3 tháng sau khi người nộp đơn chính nhận được Visa Khởi nghiệp Dubai, Globevisa sẽ hỗ trợ nộp đơn xin thị thực làm việc cho hai nhân viên đủ điều kiện miễn phí.

Image by Christoph Schulz

Thời gian xử lý hồ sơ

1 tháng

Visa tự do đến

179 nước and vùng lãnh thổ

Xếp hạng hộ chiếu

​Hạng 14 thế giới

Yêu cầu cư trú

Không được rời Dubai quá 6 tháng để duy trì hiệu lực của thị thực.

Thuế

Không có thuế thu nhập cá nhân.
Các doanh nghiệp phải chịu thuế doanh nghiệp 9% (trừ các công ty được thành lập trong khu vực tự do).
Thuế giá trị gia tăng (VAT) ở mức 5% như các loại thuế tiêu dùng, thuế hải quan và phí đăng ký đất đai khác.

Image by Ashim D’Silva

Yêu Cầu

Người nộp đơn chính từ 18-70 tuổi.
Công ty đã đăng ký tại Khu thương mại tự do Dubai, UAE

Lợi ích chương trình mang lại

100% kiểm soát bởi nhà đầu tư nước ngoài

Không cần theo luật công ty của UAE (49% nhà đầu tư nước ngoài, 51% nhà đầu tư trong nước)

Thiên đường miễn thuế

Các doanh nghiệp trong Khu vực tự do của UAE được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 0.

Khu vực tự do cho phép các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiến hành thương mại, sản xuất và các dịch vụ trung gian liên quan khác.

Trung tâm tài chính thế giới

Nằm ở trung tâm Châu Á, Châu Âu và Châu Phi, thích hợp cho việc mở rộng các trung tâm kinh doanh.

Image by Ling Tang
bottom of page