top of page
Sở hữu quốc tịch Dominica thông qua đầu tư

Dominica
Sở Hữu Quốc Tịch Thông Qua Đầu Tư

Sở Hữu Quốc Tịch Dominica Thông Qua Đầu Tư

Dominica là thành viên của Liên hợp quốc, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, CARICOM và các tổ chức quốc tế khác.

Chương trình đầu tư quốc tịch Dominica cho phép chính phủ cấp quyền công dân cho những người đủ điều kiện tham gia chương trình từ đó thúc đẩy đầu tư nền kinh tế của Dominica.

Sở hữu quốc tịch Dominica thông qua đầu tư

Thời gian xử lí hồ sơ

5-6 tháng

Yêu cầu cư trú

Không có yêu cầu cư trú

Visa tự do đến

133 quốc gia và vùng lãnh thổ

Thuế

Không đánh thuế thu nhập toàn cầu hoặc thuế thừa kế

Xếp hạng hộ chiếu

Hạng 33 thế giới

Thời gian

Chương trình ra đời năm 1993

Đăng ký tư vấn chuyên sâu đầu tư quốc tịch cùng Globevisa

Cảm ơn bạn!

Dominica
Các gói đầu tư sở hữu quốc tịch Dominica thông qua đầu tư

Các Gói Đầu Tư

Để có được quyền công dân ở Dominica, bạn có thể chọn một trong hai gói đầu tư sau:

 

1. Đóng góp vào Quỹ Đa dạng hóa Kinh tế (EDF) từ 100.000 USD.

 

2. Đầu tư vào bất động sản đã được chính phủ phê duyệt tối thiểu 200.000 USD.

​Các Lợi Ích

Có thể bao gồm vợ / chồng, con cái, cha mẹ và ông bà trong hồ sơ.

Được chấp thuận 2 quốc tịch song song.

Các thế hệ sau được thừa kế quyền công dân.

Các lợi ích khi sở hữu quốc tịch Dominica
bottom of page