top of page
Sở hữu quốc tịch Saint Lucia thông qua đầu tư

St.Lucia 
Sở Hữu Quốc Tịch  Thông Qua Đầu Tư

Sở Hữu Quốc Tịch Thông Qua Đầu Tư

St. Lucia là thành viên của Khối thịnh vượng chung và CARICOM với các tuyến đường hàng không thuận tiện đến Châu Âu và Bắc Mỹ.

Thông qua đóng góp cho chính phủ hoặc doanh nghiệp được chính phủ phê duyệt, hoặc đầu tư vào các dự án bất động sản được chỉ định, nhà đầu tư có thể được cấp hộ chiếu St. Lucia. Chương trình đầu tư lấy quốc tịch St. Lucia tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đạt được kế hoạch nhập cư, quản lý tài sản ở nước ngoài và du lịch toàn cầu cùng một lúc.

Sở hữu quốc tịch Saint Lucia thông qua đầu tư

Thời gian xử lí hồ sơ

5-6 tháng

Yêu cầu cư trú

Không có yêu cầu cư trú

Visa tự do đến

136 quốc gia và vùng lãnh thổ

Thuế

Không có thuế thu nhập toàn cầu và thuế thừa kế

Xếp hạng hộ chiếu

Hạng 27 thế giới

​Thời gian

Chương trình ra mắt năm 2015

Các gói đầu tư để sở hữu quốc tịch Saint Lucia

Các Gói Đầu Tư

Để có được quyền công dân ở St.Lucia, nhà đầu tư (18 tuổi trở lên, không có tiền án tiền sự) có thể chọn một trong ba gói đầu tư sau:

 

1. Đóng góp cho Quỹ Kinh tế Quốc gia St. Lucia (NEF) từ:

100.000 USD: cho 1 người nộp đơn

140.000 USD: cho nhà đầu tư nộp đơn cùng vợ/chồng

150.000 USD: cho gia đình có tối đa 4 thành viên (*Cộng thêm 15.000 USD cho mỗi người phụ thuộc bổ sung)

 

2. Đầu tư 200.000 USD vào bất động sản (được chính phủ phê duyệt) trong 5 năm.

 

3. Đầu tư 300.000 USD vào Trái phiếu Hành động Quốc gia và được hoàn lại sau 5 năm

​Các Lợi Ích

Có thể bao gồm đương đơn/người phối ngẫu, con cái, anh chị em và cha mẹ trong hồ sơ.

Sở hữu 2 quốc tịch song song.

Con cái được hưởng thụ nền giáo dục chất lượng theo quy chuẩn của Khối thịnh vượng chung.

Các lợi ích khi sở hữu quốc tịch Saint Lucia thông qua đầu tư

Đăng ký tư vấn chuyên sâu đầu tư quốc tịch cùng Globevisa

Cảm ơn bạn!

St.Lucia
bottom of page