top of page

Canada
Chương trình Luân chuyển nhân sự ICT

Chương trình Luân chuyển nhân sự ICT

Canada là một quốc gia phát triển, nơi có lối sống tốt và hệ thống giáo dục chất lượng cao với chi phí phải chăng. Chương trình này yêu cầu người nộp đơn phải được gửi đến Canada với tư cách là giám đốc điều hành để thành lập công ty con cho công ty mẹ bên ngoài Canada, do đó có được thị thực làm việc. Người phối ngẫu cũng có thể làm việc trong khu vực địa phương nơi công ty người nộp đơn thành lập.

Image by mwangi gatheca

Thời gian xử lý hồ sơ

5-10 tháng

Yêu cầu cư trú

Không yêu cầu

Visa đi được

172 nước và vùng lãnh thổ

Thuế

Thuế thu nhập toàn cầu

Thứ hạng hộ chiếu

Hạng 4 thế giới

Thời gian

Chương trình ra mắt năm 1986

Image by Dawson Lovell

Các yêu cầu

Để nộp đơn xin thị thực Luân chuyển nhân sự ICT Canada, bạn cần đáp ứng các yêu cầu kinh doanh sau:

1. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở cấp phó tổng giám đốc trở lên hoặc giám đốc bộ phận kinh doanh cốt lõi của công ty mẹ trong 3 năm trước khi ứng tuyển. Vị trí là cấp 3 trở lên trong quy mô doanh nghiệp.

2. Công ty mẹ:

(1) Hơn 15 nhân viên toàn thời gian. 

(2) Đã thành lập trên 03 năm và có doanh thu thực tế đủ mức quy định; hoặc

(3) Đã thành lập trên 05 năm, có doanh thu thực tế đạt mức quy định.

3. Mở tài khoản ngân hàng cho công ty con và ký quỹ với số tiền bắt buộc trước khi nộp đơn.

Các lợi ích

Có thể  bao gồm vợ/chồng và con cái trong đơn đăng ký.

Đủ điều kiện xin PR và tư cách công dân.  

Không yêu cầu về độ tuổi, trình độ ngoại ngữ.

Image by Aditya Chinchure
bottom of page