top of page

Các việc cần làm để thẩm định dự án EB-5

Đã cập nhật: 11 thg 3

Để tự thực hiện việc thẩm định, bạn có thể tham khảo danh sách các đầu việc dưới đây:

Tư liệu về EB-5 để kiểm tra, rà soát

Biên bản ghi nhớ về cơ hội phát hành dành riêng (Private placement memorandum), thoả thuận vận hành, thoả thuận đăng ký cổ phần, kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu tác động kinh tế, chỉ định khu vực việc làm mục tiêu (TEA), thư mời nhận việc từ Trung tâm Vùng, các hợp đồng dịch vụ quan trọng từ bên thứ ba (third-party), nghiên cứu mức độ khả thi của thị trường, thư cam kết về nợ và cổ phần, chứng từ kiểm soát dự án, kế hoạch dòng tiền của quá trình xây dựng cùng với dự báo về doanh thu và chi phí.

Tiếp cận với Trung tâm Vùng


Vì Trung tâm Vùng chịu trách nhiệm cho các dự án mà họ tài trợ nên đây cũng là nguồn đáng tin cậy để tìm hiểu các thông tin liên quan. Thêm vào đó, thư mời làm việc từ Trung tâm Vùng cũng cần được rà lại thông tin. Nhà đầu tư cũng nên xem xét các thông tin về đơn I-924 vốn được ban hành mỗi năm bởi USCIS.


Rà soát phân tích tác động kinh tế


Các khoản đầu tư vào Trung tâm Vùng dựa vào một mô hình kinh tế để dự đoán số lượng công việc sẽ được tạo ra, dựa trên chi phí kinh doanh hoặc từ doanh thu. Sự dự đoán quá thiếu chính xác có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận được Thẻ xanh của nhà đầu tư.


Xem xét nghiên cứu về mức độ khả thi của thị trường


Tìm hiểu nhu cầu về các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp được giải thích trong nghiên cứu khả thi thị trường. Báo cáo này nên được phát triển bởi một công ty có kinh nghiệm và hiểu rõ về ngành. Hãy chắc chắn xem xét các dữ liệu tạo tiền đề cho các dự báo bởi vì nếu những dự báo này quá thiếu căn cứ, các ước tính tạo việc làm có thể sai nhiều.


Thực hiện kiểm tra lịch sử hoạt động


Đối với những người có liên quan đến khoản đầu tư của bạn, hãy chắc chắn xem xét lịch sử việc làm, các vụ kiện tụng trước đây, những lần vi phạm pháp luật nếu có của họ. Sẽ khách quan và chính xác hơn nếu việc này được thực hiện bởi một công ty có uy tín.

Đánh giá rủi ro của dự án từ khi bắt đầu xây dựng cho đến khi hoàn thành


Xác nhận quyền kiểm soát trang web và tài sản. Tìm hiểu xem Chủ đầu tư có thương lượng hợp đồng giá tối đa với Nhà thầu hay không và liệu có bảo đảm hoàn thành hay không. Là một phần của Quy trình EB-5, chủ đầu phải xác nhận các cam kết về vốn để đảm bảo rằng dự án EB-5 có số tiền cần thiết để được hoàn thành.


Xem xét các biện pháp bảo vệ quỹ đầu tư


Chuyển tiền vào tài khoản ký quỹ là bước đầu tiên quan trọng để bảo vệ tiền của nhà đầu tư, nhưng quan trọng hơn là các điều khoản rút tiền khỏi tài khoản ký quỹ. Hãy chắc chắn rằng bạn xem xét chúng một cách cẩn thận.


Vui lòng liên hệ với Globevisa để được tư vấn 1-1 chi tiết và chuyên nghiệp nhất về chương trình đầu tư EB-5!


123 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page