top of page
Image by Lok Yiu Cheung

Hồng Kông
Chính Sách Chất Lượng Nhập Cư (QMAS)

Định cư thông qua đầu tư

Tổng Quan

Đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa là một đại đô thị hiện đại, có sự hoà trộn độc đáo của văn hoá phương Đông và phương Tây. Đây cũng là một trong những thành phố có hoạt động kinh doanh sầm uất bậc nhất thế giới và hệ thống cơ sở hạ tầng đẳng cấp quốc tế. Hồng Kông có một nền kinh tế "mở", thị trường tự do và thuế suất thấp, cũng là một trung tâm thương mại và tài chính quan trọng của thế giới. 

Với QMAS, ứng viên cần đáp ứng một số điều kiện tiên quyết trước khi được cộng các điểm số thuộc một trong hai bài thi: Thi Điểm Số Tổng Quát (The General Points Test) và Thi Điểm Số Dựa Trên Thành Tích (The Achievement-Based Points Test).

Các Lợi Ích

Thời gian xử lý hồ sơ

1-1.5 năm

Visa tự do đến

171 nước

Xếp hạng hộ chiếu

Hạng 18 thế giới

Yêu cầu cư trú

Không yêu cầu cư trú

Thuế

Không đánh thuế toàn cầu và thuế thừa kế

Thời gian

Chương trình được ra mắt năm 2006.

Trao Đổi Cùng Các Chuyên Gia

Các Yêu Cầu

Để sở hữu thẻ định cư Hồng Kông thông qua chương trình QMAS, bạn cần chứng nhận tài sản có giá trị hơn ¥ 200,000 cho một ứng viên và ¥400,000 cho cả gia đình. 

​Yêu cầu khác: 

1. Đạt điểm số quy định về hai bài thi: Thi Điểm Số Tổng Quát (The General Points Test) và Thi Điểm Số Dựa Trên Thành Tích (The Achievement-Based Points Test).

bottom of page