top of page
Image by Henry Be

Vương Quốc Anh
Định Cư Diện Đầu Tư

Image by Jaanus Jagomägi

Visa Thành Lập Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tại Vương Quốc Anh

Thời gian xử lý hồ sơ từ 4-6 tháng

Yêu cầu tối thiểu  GBP 4,2400

Visa tự do đến 187 nước & vùng lãnh thổ

Tư Vấn
Image by Susan Q Yin
bottom of page