top of page

Đảng Lao động St.Kitts & Nevis giành chiến thắng trong cuộc Tổng tuyển cử

Đã cập nhật: 26 thg 7, 2023
Dưới sự lãnh đạo của Tiến sĩ Terrance Drew, một bác sĩ y khoa được đào tạo tại Cuba, Đảng Lao động St.Kitts & Nevis (SKNLP) đã giành chiến thắng trong Cuộc Tổng tuyển cử Liên bang được tổ chức vào ngày 5 tháng 8 năm 2022. Đảng Lao động hiện chiếm 6 ghế trong tổng số 11 ghế trong Quốc hội và Tiến sĩ Drew là Thủ tướng thứ tư của đất nước.


Sáu ghế được chiếm bởi Tiến sĩ Drew Geoffery Hanley, Marsha Henderson, Konris Maynard, Samal Duggins và Denzil Douglas. Các ghế khác sẽ lần lượt thuộc về Shawn Richards từ Đảng Phong trào Hành động Nhân dân (PAM), Timothy Harris từ Đảng Lao động Nhân dân (PLP), Mark Brantley, Eric Evely và Aleix Jeffers, tất cả đều từ Đảng Phong trào Công dân Quan tâm (CCM).


Tân thủ tướng đã nói trong cuộc bầu cử rằng cần phải giải phóng đất nước khỏi chính phủ của Tập đoàn Thống nhất, cải thiện cuộc sống của người dân. Đảng Lao động đã đưa ra kế hoạch thực hiện.


Sau khi giải tán quốc hội cũ vào tháng 5 năm 2022, cuộc Tổng tuyển cử này diễn ra sớm hơn ba năm so với quy định trong Hiến pháp. Để thu thập dữ liệu và báo cáo chất lượng, một nhóm quan sát viên chính thức đã được Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Cộng đồng Caribe (CARICOM) cử đến. Nhóm được lãnh đạo bởi Ủy ban Bầu cử Guyana, Sase Gunraj.


Hoa Kỳ đã thể hiện sự ủng hộ của công chúng đối với Quốc hội mới của đất nước bằng cách hứa hẹn cung cấp các nguồn lực tốt hơn về giáo dục, y tế và nhà ở giá cả phải chăng cho St.Kitts và Nevis.

7 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page