top of page

Đầu tư EB-5: Đơn I-829 là gì?I-829 là một đơn đăng ký được Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) áp dụng cho những người đang có thẻ Thường trú nhân (Visa thường trú hay Thẻ xanh định cư) - cũng là những người đã có được loại thẻ này thông qua đầu tư EB-5. Nó chính là đơn xin từ nhà đầu tư nhằm huỷ bỏ điều kiện về Tình trạng Thường trú (Permanent Resident Status).


Đơn đăng ký này nhằm mục tiêu được gỡ bỏ các điều kiện cần được tuân thủ khi nhà đầu tư được cấp Thẻ Xanh có điều kiện. Nếu như USCIS chấp thuận đơn I-829, tức là các điều kiện được hủy bỏ, nhà đầu tư sẽ trở thành Thường trú nhân chính thức (sở hữu Thẻ Xanh vĩnh viễn) của Mỹ.


Đơn I-829 phải được nộp 90 ngày trước năm thứ hai (2) tính từ ngày mà nhà đầu tư EB-5 được cấp thẻ Thường trú nhân có điều kiện. Nhà đầu tư cũng cần phải cung cấp các bằng chứng để chứng minh rằng khoản đầu tư đã được thực thi đầy đủ từ giai đoạn ban đầu cũng như đã hoặc sẽ tạo ra số lượng việc làm cần thiết.


Một số bằng chứng mà nhà đầu tư cần cung cấp như Thẻ thường trú nhân có điều kiện (Thẻ Xanh), tờ khai thuế liên bang, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, hóa đơn, biên lai, bản sao kê ngân hàng, hợp đồng, bảng lương…


Thông tin chi tiết về chương trình EB-5, vui lòng liên hệ:


37 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page