top of page

Hy Lạp thông qua dự Luật Lao động mới cho phép làm việc tới 78 giờ/tuần

Dự luật vừa được Quốc hội Hy Lạp thông qua với 158 phiếu ủng hộ trên tổng số 300 ghế tại cơ quan lập pháp. Tất cả những phiếu ủng hộ đều từ đảng Dân chủ Mới cầm quyền. Những người còn lại đã bỏ phiếu chống lại cải cách pháp lý.


Chính phủ nước này tuyên bố rằng Dự luật mới nhằm nội luật hóa các chỉ thị của EU, và là một cách để chống lại tình trạng làm việc chui, mang lại sự linh hoạt cho những đối tượng muốn tăng cường lao động và thúc đẩy việc làm nói chung.

Quốc hội Hy Lạp
Quốc hội Hy Lạp

Dự luật mới cho phép người lao động toàn thời gian có thể làm thêm một công việc thứ hai bán thời gian và làm việc lên đến 13 giờ một ngày. Cụ thể người lao động có thể đảm nhận công việc thứ hai với một chủ lao động khác tối đa 5 giờ một ngày ngoài 8 giờ làm việc thông thường. Nói cách khác, người lao động hoàn toàn có thể làm 65 giờ một tuần (năm ngày trong tuần) hoặc 78 giờ (sáu ngày trong tuần).


Dự luật mới cũng quy định, người sử dụng lao động có thể cung cấp cho người lao động mới thời gian thử việc lên đến 6 tháng và được phép sa thải người lao động trong năm đầu tiên mà không cần bồi thường hoặc thông báo, trừ khi có thỏa thuận khác.

Dự luật Lao động mới cũng áp dụng biện pháp xử phạt những ai ngăn cản người lao động làm việc. Ngoài ra, những người ngăn cản người lao động đi làm trong các cuộc đình công sẽ bị phạt tiền, một điều khoản được cho là nhằm vào giới công đoàn.


Dự luật cũng cho phép việc áp dụng “hợp đồng lao động không thời hạn”, nghĩa là cho phép người sử dụng lao động có thể gọi cho nhân viên trước hai mươi bốn giờ để yêu cầu họ xuất hiện để làm việc.

7 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page