top of page

Định cư Mỹ diện EB-5: Đơn I-526 và đơn I-526E là gì?

Ngày 12/07/2022, Sở Di trú Mỹ và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã phát hành biểu mẫu mới I-526E – Đơn xin Nhập cư của Nhà đầu tư EB-5 qua Trung tâm Vùng để phù hợp với Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022. Đơn này sẽ thay thế mẫu I-526 tiêu chuẩn dành cho các nhà đầu tư liên kết với Trung tâm Vùng và sẽ cho phép các nhà đầu tư sớm bắt đầu nộp đơn.

Mẫu đơn nay được tách thành hai phiên bản:

  • Mẫu đơn I-526 – Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư độc lập

  • Mẫu đơn I-526E – Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm Vùng.

Mẫu đơn I-526 dành cho các nhà đầu tư độc lập, không có ý định góp chung vốn các nhà đầu tư khác trong dự án diện EB-5, còn được gọi là hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp. Mẫu này gần giống với phiên bản trước của đơn I-526. (Xem mẫu đơn TẠI ĐÂY)

Mẫu đơn I-526
Mẫu đơn I-526

Mẫu đơn I-526E dành cho các nhà đầu tư đang tìm cách góp chung vốn với một hoặc nhiều nhà đầu tư bổ sung trong dự án diện EB-5 trung tâm vùng mới. (Xem mẫu đơn TẠI ĐÂY)

Mẫu đơn I-526E
Mẫu đơn I-526E

USCIS khuyến khích tất cả các bên liên quan xem xét mẫu mới đơn I-526E. Hướng dẫn liên quan đến mẫu đơn I-526E đã được đăng tải trên website của USCIS. USCIS đặc biệt lưu ý về mẫu đơn I-526E như sau:


Lưu ý: Chúng tôi sẽ từ chối tất cả hồ sơ đầu tư vào trung tâm vùng mà sử dụng mẫu đơn cũ I-526. Hồ sơ đầu tư định cư EB5 Trung tâm Vùng phải sử dụng mẫu đơn mới I526E.


Như vậy, các nhà đầu tư EB-5 theo diện Trung tâm vùng sẽ cần nộp mẫu đơn I-526E mới cho Sở di trú, không dùng mẫu I-526 cũ nữa.

Đơn I-526E ra đời để tương thích với những thay đổi của chương trình trung tâm vùng mới, bao gồm việc kết hợp đối chiếu với đơn I-956F của trung tâm vùng.


Theo luật, đương đơn tiềm năng không thể nộp đơn I-526E cho đến khi trung tâm vùng đã nộp đơn I-956F, đề xuất một dự án cụ thể thông qua doanh nghiệp thương mại liên kết mà đương đơn chuẩn bị đầu tư. Sau khi trung tâm vùng đã nhận được biên nhận đơn I-956F, các nhà đầu tư có thể nộp đơn I-526E.


Phí nộp đơn của mẫu đơn I-526 là $ 3,675 và mẫu đơn I-526E là $ 3,675 (cộng thêm $ 85 phí sinh trắc học, sẽ là $ 3,760). Sau ngày 01/10/2022, một khoản phí bổ sung $ 1,000 sẽ được cộng thêm theo Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022. Phí dịch vụ sinh trắc học không bắt buộc đối với những người nộp đơn I-526E để sửa đổi đơn đã nộp trước đó.


Mẫu đơn I-526 và I-526E được nộp đúng cách sẽ nhận được hai thông báo biên nhận riêng biệt. Thông báo đầu tiên từ Hộp thư USCIS, xác nhận đã nhận I-526 hoặc I-526E của nhà đầu tư và tổng số tiền phí đã nhận và xử lý. Tiếp theo, USCIS sẽ đưa ra một thông báo xác nhận chính thức, bao gồm số biên nhận được chỉ định cho hồ sơ khi việc nhập dữ liệu đã hoàn tất. Ngày ưu tiên cho mẫu đơn I-526 và I-526E sẽ là ngày Hộp thư USCIS nhận được đơn đầu tư định cư của bạn.

I-526 và I-526E là mẫu đơn xin Nhập cư vào Mỹ chính thức dành cho người nước ngoài thông qua chương trình EB-5.

Chương trình Đầu tư Nhập cư EB-5 nhằm mục đích kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ thông qua tạo việc làm và đầu tư vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Theo các yêu cầu chính sách mới nhất đối với EB-5, các nhà đầu tư nước ngoài (và vợ/chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của họ) đầu tư USD 800,000 vào một dự án kinh doanh tại Hoa Kỳ tạo ra 10 việc làm tại Hoa Kỳ đủ điều kiện để đăng ký Thẻ xanh (thường trú nhân).

Vui lòng liên hệ với Globevisa để được tư vấn 1-1 chi tiết và chuyên sâu nhất về các chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB5 cũng như chương trình định cư các nước trên thế giới.68 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page